2011-04-22

Infomöte / samråd om linje 715/615

Gör din röst hörd!

Länstrafiken och Oxelösunds kommun inbjuder till
Infomöte/samråd för alternativa linjedragningar av busslinje 715/615

Den 2 maj kl 18:30 i Eventsalen, Koordinaten Oxelösunds Bibliotek.

Länstrafiken och Oxelösunds kommun har skickat särskild inbjudan till Pendlarföreningen Ostkanten som uppmanar Oxelösundspendlarna att ta chansen att göra våra röster hörda.

2011-02-25

Tågersättningsbussar till Norrköping och extrabussar linje 715 till morgontågen under perioden 28 februari till 10 juni 2011.

Extra tågbussar mellan Nyköping och Norrköping.
Som ersättning för inställda tåg kommer följande extra tågbussar att köras Måndagar-Fredagar under perioden 28 februari – 10 juni:
Som ett komplement till den ordinarie linjetrafiken, linje 715 Oxelösund – Nyköping kommer extrabussar att köras till morgontågen. Förutom den extra turen som redan går till 6.45 tåget kommer extrabussar att köras till tågavgångarna 6.00 och 7.15 mot Stockholm samt 6.10 (SJ:s tågersättningsbuss) och 7.16 mot Norrköping från och med måndag morgon 28 februari. Turerna körs av Taxi Nyköping/Oxelösund och fordonet, en mindre buss, kommer att märkas med information där det framgår att den kör extra och att den i Nyköping endast angör tågstationen inte bussterminalen. Bägge turerna följer linje 715:s ordinarie linjesträckning och tidtabell från Oxelösunds C 5.17 och 6.30 fram till Peterslundsplatsen och kör sedan motorvägen direkt till Nyköping Central utan att passera Bussterminalen.


Extraturer linje 715 till morgontågen.


Information från Mari Widegren, Trafikplanerare, Länstrafiken Sörmland